Επιμόρφωση Εργαζομένων με αμοιβή 720 ευρώ !

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας Εκπαιδευτικό επίδομα 720€ (κατόπιν παρακολούθησης προγράμματος & επιτυχούς εξέτασης) (120 ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ)​ Συμβουλευτική κατάρτιση & πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, ηλικίας άνω των 18 ετών που διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η Πρόσκληση θα μείνει ανοιχτή μέχρι συμπλήρωσης αρ. …

Επιμόρφωση Εργαζομένων με αμοιβή 720 ευρώ ! Διαβάστε Περισσότερα »

People Working Images

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής

Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ύψος Επιδότηση Επιχορήγηση έως 2.000 ευρώ      0 =< έσοδα χρήσης 2020 =< 20.000 ευρώ Επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ      έσοδα χρήσης 2020 > 20.000 ευρώ Επιδοτούμενες Δαπάνες Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας Desktop PC, περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής. Επιλέξιμες: δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος …

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Διαβάστε Περισσότερα »

People Working Images

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ Αφορά Επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού Απαιτείται προέλεγχος βάσει ΚΑΔ   Είσοδος Με σειρά προτεραιότητας   Ύψος Επιδότηση ΜΑΧ = 8% Κύκλου Εργασιών έτους 2019 ≤ 400.000€   Προϋποθέσεις συμμετοχής   …

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαβάστε Περισσότερα »

People Working Images

Ενίσχυση Επιχειρήσεων Νότιου Αιγαίου

Δικαιούχοι:  Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή υπό σύσταση που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο: 100.000€. Κατώτατο όριο προϋπολογισμού ανά έργο: Για νέες & υπό σύσταση: 25.000 € / Για υφιστάμενες: 50.000 € Ηλεκτρονική υποβολή:  23/02/2022 ως 15/04/2022 Έναρξη επιλεξιμότητα δαπανών: 15/02/2022  Ολοκλήρωση έργων:  30/06/2023 …

Ενίσχυση Επιχειρήσεων Νότιου Αιγαίου Διαβάστε Περισσότερα »

el