Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής

Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ύψος Επιδότηση Επιχορήγηση έως 2.000 ευρώ      0 =< έσοδα χρήσης 2020 =< 20.000 ευρώΕπιχορήγηση έως 1.500 ευρώ      έσοδα χρήσης 2020 > 20.000 ευρώ Επιδοτούμενες…

Συνέχισε να διαβάζειςΕπιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΑφοράΕπιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού Απαιτείται…

Συνέχισε να διαβάζειςΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενίσχυση Επιχειρήσεων Νότιου Αιγαίου

  • Συντάκτης δημοσίευσης:
  • Κατηγορία δημοσίευσης:Active Subsidy Programs

Δικαιούχοι:  Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή υπό σύσταση που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο: 100.000€.Κατώτατο όριο προϋπολογισμού ανά έργο: Για…

Συνέχισε να διαβάζειςΕνίσχυση Επιχειρήσεων Νότιου Αιγαίου

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014 – 2020 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης ποσού 1.500 – 20.000€, το όποιο θα καταβληθεί εντός του 2022 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:                             16/06/2021 - 31/08/2021ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:   …

Συνέχισε να διαβάζειςΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ