Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε Συστήματα Πυρόσβεσης

Project: Tim Berners Lee

Θα μπορούσαν να σωθούν οι άνθρωποι στην μετά τα τραγικά λάθη και όλες τις αστοχίες του συστήματος ασφαλείας στην Marfin ?

Μια ειδική Ομάδα Εργασίας έχει συσταθεί στην Isocom και μελετά συμβάντα πυρκαγιάς για δράση, όταν όλα τα συστήματα Ασφάλειας έχουν αποτύχει.