20/01/2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο για άμεση πρόσληψη.

20/01/2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ζητείται βιοτεχνικός χώρος περίπου 1000 τ.μ. στην περιοχή Ρέντη.

 

20/01/2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ζητείται οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα σε  βανάκι  εντός Αθήνας.

20/01/2021

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

Προσφέρεται οικόπεδο σε ΒΙ.ΠΑ εντός Αθήνας για ενοικίαση η ανέγερση Βιομηχανικού κτηρίου.