Τεχνικό Γραφείο

Ρυθμίσεις Αυθαίρετων

Ενημερωθείτε έγκυρα και άμεσα για το πώς θα ρυθμίσετε το αυθαίρετο κτίσμα σας (όπως κατοικία, κατάστημα κλπ) ή κάποιες αυθαίρετες κατασκευές που έχουν γίνει σε αυτό.

Επωφεληθείτε με τις νέες μειώσεις στα πρόστιμα που προβλέπονται από το νέο νόμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων Ν. 4495/17 όπου δίνεται η δυνατότητα «τακτοποίησης» αυθαιρέτων ακόμα και με 50 ευρώ τον μήνα αλλά και της αποπληρωμής των προστίμων έως και σε 100 μηνιαίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας και εξειδικευμένος μηχανικός θα διενεργήσει επιτόπιο πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου σας, ενημερώνοντάς σας σχετικά για τις δυνατότητες και το κόστος υπαγωγής του στο νέο Νόμο.

Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που συχνά αποκαλείται και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι Μηχανικοί που έχουν μετεκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο. Για να εκδώσουν το ενεργειακό Πιστοποιητικό σας θα γίνει οπωσδήποτε μια επί τόπου αυτοψία του χώρου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις.

Όταν εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτηρίου σας, θα το κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το ΥΠ.Ε.Κ.Α., ενώ ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και συστάσεις του επιθεωρητή (μη δεσμευτικές) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

el