Εταιρικές Αξίες

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για την  ISOCOM, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί κομμάτι μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, που προκύπτει από το χρέος της, (στον βαθμό που της αναλογεί), να στηρίζει την κοινωνία, κοιτώντας όχι μόνο μπροστά αλλά και τριγύρω, προσπαθώντας να προσφέρει χαμόγελα, και κυρίως αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αποτελούν τη δύναμή της, χτίζοντας μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το ευρύ κοινό.

Αυτό το χρέος, είναι η κινητήρια δύναμη μας, πίσω από όλες τις δράσεις της εταιρείας.

People Working Images
el