Μείωση ατυχημάτων Ηλεκτροπληξίας

Project:  Nikola Tesla

Τελειωμό δεν έχει η λίστα με τα ατυχήματα λόγω ηλεκτροπληξίας. Δεν είναι δυνατόν στις μέρες μας η τεχνολογία να έχει δώσει όλα σχεδόν τα προστατευτικά μέσα και τις διατάξεις και να συμβαίνουν τόσα πολλά ατυχήματα. Βλέποντας αυτή την παραδοξότητα στην Ιsocom δημιουργήσαμε τον Φεβρουάριο του 2020 Ομάδα Εργασίας με την ονομασία Nikola Tesla η οποία κατέληξε στις εξής τέσσερις προτάσεις, προσδοκώντας στην μείωση κατά 90 % των θανατηφόρων ατυχημάτων Ηλεκτροπληξίας.

  • Υποχρεωτική τοποθέτηση 2 ρελέ εν σειρά ανά τερματική γραμμή.
  • Τοποθέτηση αυτοκόλλητου στον ηλεκτρικό πίνακα με οδηγίες ελέγχου καλής λειτουργίας του ρελέ διαφυγής ρεύματος και την ημερομηνία ελέγχου.
  • Αυτόματη ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την ΔΕΔΗΕ για τον επανέλεγχο της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  • Καθιέρωση ημέρας ελέγχου ρελέ διαφυγής ρεύματος δύο φορές ανά έτος (Ημέρα Tesla)

Προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα οι προτάσεις αυτές, πρέπει να ενταχθούν στο νομοθετικό μας πλαίσιο ή ακόμη και στο πρότυπο ΕΝ 385. Και μία ζωή να σωθεί είναι πολύ σημαντικό. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι στη χώρα μας να σώζεται τουλάχιστον μία ζωή ανά μήνα. 

Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό !