ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Είμαστε εδώ από την έναρξη της επιχείρησης σας έως, την υλοποίηση του πιο πρόσφατου εγχειρήματος σας.

Ασφάλεια & Υγεία Εργασίας

Διαμορφώστε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της ΥΑΕ

Επιδοτήσεις

Αξιολόγηση αναγκών & δυνατοτήτων και διεκπεραίωση εξολοκλήρου της διαδικασίας αίτησης για χρηματοδότηση

Συστήματα Διαχείρισης

Δημιουργία & εγκατάσταση ISO & HACCP σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ανανεωμένων εκδόσεων των προτύπων

Άδειες Λειτουργίας

Έκδοση αδειών λειτουργίας και συμβουλευτική υποστήριξη για κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα

Τεχνικό Γραφείο

Ρύθμιση αυθαιρέτων, & έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Φάκελος CE

Τεχνικός φάκελος & δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε. για την τοποθέτηση σήμανσης CE στο προϊόν

Εργασία

Δημιουργία βιογραφικού, αναβάθμιση προφίλ LinkedIn, προετοιμασία συνεντεύξεων

Πιστοποίησή Ανυψωτικών

Yπηρεσίες Επιθεωρήσεων, Τεχνικών Ελέγχων & Πιστοποιήσεων μηχανημάτων ανύψωσης και διακίνησης φορτίων με την υπογραφή της Isocom

Επιχειρηματική Συμβουλευτική

Για εμάς σημασία έχει κάθε βήμα να γίνεται ορθά, αποτελεσματικά, και να σας επιφέρει μετρήσιμα οφέλη

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ISOCOM

Ποιοί μας επέλεξαν

el