Επιμόρφωση Εργαζομένων με αμοιβή 720 ευρώ !

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας

Εκπαιδευτικό επίδομα 720

(κατόπιν παρακολούθησης προγράμματος & επιτυχούς εξέτασης)

(120 ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ)

Συμβουλευτική κατάρτιση & πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, ηλικίας άνω των 18 ετών που διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η Πρόσκληση θα μείνει ανοιχτή μέχρι συμπλήρωσης αρ. επιτυχόντων & επιλαχόντων υποψηφίων. Μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης, η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησής.

Μέθοδοι κατάρτισης: 

· e-learning  

· φυσική παρουσία

·συνδυασμος των δυο ανωτέρω    

Μέθοδοι εξετάσεων πιστοποίησης:

· εξ αποστάσεως

· φυσική παρουσία

Θεματικά Προγράμματα Κατάρτισης:  
1)    Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής (τήρηση προτύπων & διαδικασιών βιομ. παραγωγής) 2)    Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων 3)    Τεχ. Παραγωγής Επιχ. Τροφίμων και Ποτών 4)    Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου 5)    Τεχνίτης Εργαλειομηχανών 6)    Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου 7)    Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 8)    Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων 9)    Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών 10)  Digital Marketing και On Line Branding 11)  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων-DPO 12)  Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου  13)  Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου 14)  Παροχή Πρώτων Βοηθειών – Ασφάλεια στην Εργασία 15)  Γραμματέας διοίκησης 16)  Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 17)  Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM 18)  Προσωπικό Στήριξης και Φροντίδας 19)  Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 20)  Υπάλληλος τουριστικού γραφείου 21)  Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου 22)  Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων  
el