Έρευνα & Καινοτομία

Παν μέτρον Άνθρωπος!

Η ISOCOM αναγνωρίζοντας την Εταιρική Ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, πραγματοποίησε μία ιδέα που υπήρχε στα σχέδιά της πριν αρκετά χρόνια δημιούργησε ένα αυτοτελές τμήμα ‘’Έρευνας & Καινοτομίας’’.
Σκοπός του, είναι η ανάπτυξη και προώθηση νέων καινοτόμων Ιδεών, Προϊόντων και Συστημάτων Διαχείρισης, που δεν υπάρχουν έως σήμερα και συμβάλουν:
Α) Στην Ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, στην Υγεία σε εργασιακό, κοινωνικό, οικογενειακό περιβάλλον και
Β) Στην βέλτιστη αντιμετώπιση κινδύνων που έχουν επίπτωση στο Περιβάλλον και την οικολογία.

Υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι δεν είναι αναγνωρίσιμοι, που δεν περιλαμβάνονται στην ‘‘Διδακτέα ύλη’’, κίνδυνοι που η αντιμετώπισή και η διαχείρισή τους δεν είναι αποτελεσματική έως σήμερα. Όλες οι μελέτες θα βασίζονται σε τεκμηριωμένα Risk Assessments, με δυναμική παραμετροποίηση.
Το τμήμα πλαισιώνεται από καταξιωμένους συνεργάτες, διαφόρων ειδικοτήτων έγκριτους στον χώρο της δραστηριότητάς τους και φορείς όπως Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα κλπ.

Δεν είναι ένα τμήμα το οποίο δημιουργήθηκε για να υπάρχει μόνο στα χαρτιά, χωρίς παραγωγή έργου.
Οι στόχοι και το έργο του θα είναι μετρήσιμοι, βασιζόμενοι σε αντικειμενικές βάσεις αναφοράς (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κλπ) και θα αξιολογούνται στην ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ΄
Έστω και μία ανθρώπινη ζωή αν διασωθεί, έστω και μία οικολογική καταστροφή να αποφευχθεί, αξίζει τον κόπο η προσπάθεια.

Αυτή την περίοδο υπό εξέλιξη υπάρχουν τρία Project:

  1. Nikola Tesla: Μείωση Ατυχημάτων Ηλεκτροπληξίας.
  2.  Ιρλανδία:  Μείωση θανατηφόρων Ατυχημάτων από <<Απρόβλεπτες>> Φυσικές καταστροφές.
  3. Tim Berners Lee:  Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε Συστήματα Πυρόσβεσης.

Ο πήχης έχει τεθεί ψηλά. Εργαζόμαστε με όρεξη και πολύ θετική ενέργεια!

Μείωση ατυχημάτων Ηλεκτροπληξίας

Project:  Nikola Tesla

Τελειωμό δεν έχει η λίστα με τα ατυχήματα λόγω ηλεκτροπληξίας. Δεν είναι δυνατόν στις μέρες μας η τεχνολογία να έχει δώσει όλα σχεδόν τα προστατευτικά μέσα και τις διατάξεις και να συμβαίνουν τόσα πολλά ατυχήματα. Βλέποντας αυτή την παραδοξότητα στην Ιsocom δημιουργήσαμε τον Φεβρουάριο του 2020 Ομάδα Εργασίας με την ονομασία Nikola Tesla η οποία κατέληξε στις εξής τέσσερις προτάσεις, προσδοκώντας στην μείωση κατά 90 % των θανατηφόρων ατυχημάτων Ηλεκτροπληξίας.

  • Τοποθέτηση αυτοκόλλητου στον ηλεκτρικό πίνακα με οδηγίες ελέγχου καλής λειτουργίας του ρελέ διαφυγής ρεύματος και την ημερομηνία ελέγχου.
  • Αυτόματη ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την ΔΕΔΗΕ για τον επανέλεγχο της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  • Καθιέρωση ημέρας ελέγχου ρελέ διαφυγής ρεύματος δύο φορές ανά έτος (Ημέρα Tesla)
  • Υποχρεωτική τοποθέτηση 2 ρελέ εν σειρά ανά τερματική γραμμή.

Προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα οι προτάσεις αυτές, πρέπει να ενταχθούν στο νομοθετικό μας πλαίσιο ή ακόμη και στο πρότυπο ΕΝ 385. Και μία ζωή να σωθεί είναι πολύ σημαντικό. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι στη χώρα μας να σώζεται τουλάχιστον μία ζωή ανά μήνα. 

Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό !

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε Συστήματα Πυρόσβεσης

Project: Tim Berners Lee

Θα μπορούσαν να σωθούν οι άνθρωποι στην μετά τα τραγικά λάθη και όλες τις αστοχίες του συστήματος ασφαλείας στην Marfin ?

Μια ειδική Ομάδα Εργασίας έχει συσταθεί στην Isocom και μελετά συμβάντα πυρκαγιάς για δράση, όταν όλα τα συστήματα Ασφάλειας έχουν αποτύχει.

el