Η  ISOCOM θέλοντας να συμβάλλει στην διαχείριση κινδύνων Φυσικών
Καταστροφών πλημμυρικών φαινομένων, έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας στο
τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας τον Σεπτέμβρη του 2019 με Project
”Ασφαλή διάβαση σε Ιρλανδικά Περάσματα” (διαβάσεις δρόμων που
διασταυρώνονται με ποτάμια)     Η ομάδα έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της και
έχει καταχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα του, με Δίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

Πρόκειται για Αυτόνομες Μπάρες Ασφαλούς Διέλευσης απο Ιρλανδικά Περάσματα.  Safe Pass 333

Όταν η στάθμη του νερού έχει ανέλθει σε επικίνδυνο σημείο τότε κατεβαίνουν αυτόματα οι μπάρες απαγορεύοντας την διέλευση.

Δείτε ΕΔΩ την εισήγηση σε εκπαίδευση για τις Αυτόνομες Μπάρες Ασφαλούς Διέλευσης στο Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών

Και ΕΔΩ Ανάλυση και στατιστικά Πλημμυρικών Φαινομένων.