Υπηρεσίες

Η ομάδα συμβούλων Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας της Isocom, πιστοποιημένη από τον διεθνή φορέα NΕBOSH και με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, αναλαμβάνει να αναγνωρίσει τους κινδύνους στον χώρο εργασίας σας, να προτείνει δράσεις απαλοιφής ή πρόληψής τους και να κρατά ενήμερους εσάς και το προσωπικό σας ώστε να εργάζεσθε με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η εταιρία μας αξιολογεί τις ανάγκες και δυνατότητες της επιχείρησης σας και στη συνχεια αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή του επιχειρηματικού σας σχεδίου καθώς και τα επόμενα βήματα για την επιτυχή εκταμίευση του αιτήματός σας από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή τον Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφαλείας της εργασίας (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) καθώς και HACCP σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πιο προσφάτων εκδόσεων των προτύπων από την έμπειρη και πιστοποιημένη ομάδα συμβούλων μας.

Καλύπτουμε αποτελεσματικά οποιαδήποτε δραστηριότητα χρειάζεται Άδεια Λειτουργίας όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκπαιδευτήρια, γυμναστήρια, ινστιτούτα αισθητικής, εργαστήρια τροφίμων κ.α. ώστε να μην χάνετε χρόνο και ενέργεια με γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αναλαμβάνουμε την εκδοσή ενεργειακών πιστοποιητικών καθώς και την ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις στην αγορά εργασίας , την αναβάθμιση του προφίλ σας στο LinkedIn καθώς και προετοιμασία συνεντεύξεων.

Ο τεχνικός φάκελος είναι απαραίτητος για να αποδείξετε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, για να δικαιολογήσετε και να υποστηρίξετε τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.

Hub καινοτόμων ιδεών, ευρεσιτεχνιών και κέντρο έρευνας.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών Ανυψωτικών Μηχανημάτων καθώς και την πραγματοποίηση σχετικών ελέγχων.

Προσφέρουμε υποστήριξη σε επιχειρηματικά εγχειρήματα ή ανησυχίες τα οποία δεν είναι μέρος των καθορισμένων υπηρεσιών μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε ή να σας παραπέμπσουμε στο έμπιστο δίκτυο συνεργατών μας. 

el