Ενίσχυση Επιχειρήσεων Νότιου Αιγαίου

  • Συντάκτης δημοσίευσης:
  • Κατηγορία δημοσίευσης:Active Subsidy Programs

Δικαιούχοι:  Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή υπό σύσταση που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο: 100.000€.Κατώτατο όριο προϋπολογισμού ανά έργο: Για…

Συνέχισε να διαβάζειςΕνίσχυση Επιχειρήσεων Νότιου Αιγαίου