Οι Στόχοι Μας

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

ISOCOM

Είμαστε εξειδικευμένοι σύμβουλοι με πολυετή εμπειρία στο χώρο, ανώτατης εκπαίδευσης,  με διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και ένα ευρύ δίκτυο πελατών.

Πάνω από όλα όμως είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που θέλει να σας ακούσει και μπορεί να σας στηρίξει σε κάθε επαγγελματικό εγχείρημα, ανάγκη ή ανησυχία με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας και το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών μας.

Είμαστε για τα δύσκολα. Σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις,

Για εμάς σημασία έχει κάθε βήμα να γίνεται ορθά, αποτελεσματικά, και να  επιφέρει μετρήσιμα οφέλη  σε όποιον  αναζητά εξειδικευμένη συμβουλευτική στον κλάδο εργασίας του.

Το παρόν και το μέλλον της επιχείρησης εξαρτάται από τους Πελάτες της και για τον λόγο αυτό η  ISOCOM  εστιάζει τις  προσπάθειες της στην κατανόηση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της αγοράς σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της. Προσπαθεί, όχι μόνο να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών, αλλά και να υπερβαίνει τις προσδοκίες τους, εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος  EN ISO 9001:2015  και Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019

Προσπαθεί να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες και ικανότητες του προσωπικού της, να εξασφαλίζει την ικανοποίηση του από την εργασία του και να υιοθετεί τις χρήσιμες ιδέες του.

Μόνιμη επιδίωξη είναι η προσπάθεια, μέσα από μια διαδικασία καθορισμού της επίτευξης των στόχων για την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, σε ένα κρίσιμο τομέα της Συμβουλευτικής των Επιχειρήσεων.

Η δημιουργία τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας , αποτελεί μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας.

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το παρόν και το μέλλον της επιχείρησης εξαρτάται από τους Πελάτες της και για τον λόγο αυτό η  ISOCOM  εστιάζει τις  προσπάθειες της στην κατανόηση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της αγοράς σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της. Προσπαθεί, όχι μόνο να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών, αλλά και να υπερβαίνει τις προσδοκίες τους, εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015 

Προσπαθεί να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες και ικανότητες του προσωπικού της, να εξασφαλίζει την ικανοποίηση του από την εργασία του και να υιοθετεί τις χρήσιμες ιδέες του.

Μόνιμη επιδίωξη είναι η προσπάθεια, μέσα από μια διαδικασία καθορισμού της επίτευξης των στόχων για την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, σε ένα κρίσιμο τομέα της Συμβουλευτικής των Επιχειρήσεων.

Η δημιουργία τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας , αποτελεί μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας.

Επιδιώκονται μόνιμες σχέσεις με επιλεγμένους συνεργάτες, με στόχο τη δημιουργία αξίας από τη σχέση και τη διασφάλιση υψηλής  ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

People Working Images

Παναγιώτης
Χατζηδημητράκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Lead Auditor ISO, Σύμβουλος ΥΑΕ

People Working Images

Χριστίνα
Αγοργιανίτη

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων

People Working Images

Δανάη
Χατζηδημητράκη

BSc Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Lead Auditor ISO, ΥΑΕ & Digital Marketing

Σε συνεργασία με ένα δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών.

el