Αυτήν τη στιγμή προβάλλετε Επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Νέα δράση για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Ωφελούμενοι

Μικρομεσαίες και Μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις

  • Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Τουριστικά γραφεία/πρακτορεία
  • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων
  • Περιλαμβάνονται & οι επιχειρήσεις franchise (υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων).

Επιδοτούμενο ποσό

  • ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: 5% επί του τζίρου του 2019 και ως μέγιστο πόσο επιδότησης 400.000 € ανά ΑΦΜ
  • ΛΟΙΠΑ: 2,5% επί του τζίρου του 2019 και ως μέγιστο πόσο επιδότησης 400.000 € ανά ΑΦΜ

Κριτήρια ένταξης

Α) Νόμιμη λειτουργία.

Β) Αντάξιμος κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Γ) Μείωση μεγαλύτερη ή ίση του 30%, μεταξύ τζίρου 2020 – 2019

Δ) ΜΙΝ προσωπικό έτους 2019, ίσο με 1 ΕΜΕ.

Ε) Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ

Διευκρίνηση: Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με ΜΗ μηδενικό τζίρο εντάσσονται  αυτοδικαίως στη δράση.

Περίοδος υποβολής:

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων τοποθετείται εντός του Ιουνίου και αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30/9/ 2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται, χωρίς να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης!