Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η ISOCOM διαθέτει πληροφορίες στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους δεν αναλαμβάνεται απέναντι στους χρήστες της διαδικτυακής τοποθεσίας.

Αν και προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στη διαδικτυακή τοποθεσία είναι ορθές και ενημερωμένες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στο υλικό της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων), ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Προτού ενεργήσετε με βάση οποιαδήποτε πληροφορία, θα πρέπει να κάνετε τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να την επαληθεύσετε.

Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν χρηματοοικονομικές συμβουλές για επενδυτικούς ή εμπορικούς σκοπούς, ούτε προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση επενδύσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

Ενίοτε παρέχουμε συνδέσεις για άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες (στις οποίες περιλαμβάνονται οι τοποθεσίες των συμβατικών εταίρων μας). Εάν χρησιμοποιήσετε συνδέσεις για διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων οι οποίες περιέχονται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, θα φύγετε από την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία. Δεν ελέγχουμε ούτε φέρουμε ευθύνη για αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες και για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους. Κατά συνέπεια, δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με αυτές ή με οποιοδήποτε υλικό περιέχεται σε αυτές ή οποιαδήποτε αποτελέσματα ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να προσπελάσετε οποιαδήποτε από τις διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων για τις οποίες παρέχονται συνδέσεις στην παρούσα τοποθεσία, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Το περιεχόμενο της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας μπορεί να αναπαραχθεί μόνο στην πλήρη μορφή του (χωρίς τροποποιήσεις) για προσωπική ή/και εκπαιδευτική χρήση από τον εκάστοτε αναγνώστη και πρέπει να περιλαμβάνει την παρούσα επισήμανση.

Επισήμανση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:
Η ISOCOM δεν συλλέγει επί του παρόντος στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, παρά μόνο στο βαθμό που το προσωπικό σας πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο παρέχει στον διακομιστή web της εταιρείας μας τέτοια στοιχεία, όπως τη διαδικτυακή τοποθεσία από την οποία πραγματοποιήσατε σύνδεση, την ταυτότητα της Υπηρεσίας παροχής Internet ή τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, και παρά μόνο στο βαθμό που εσείς μας παρέχετε τέτοια στοιχεία, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με άλλο τρόπο. Η ISOCOM μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο τα παρείχατε, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που λαμβάνουμε από την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου, για παράδειγμα, να υπολογίσουμε τη χρηστικότητα και τη δημοτικότητα της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.

el